Camera inspectie Herentals

Camera inspectie Herentals regio

Onlangs is er in een woning in Herentals binnen enkele dagen vochtschade ontstaan aan de wanden van de keuken en de woonkamer. De loodgieter van  rioolproblemenoplossenHerentals.nl is ingeschakeld door de installateur van de verzekerde om de lekkage-oorzaak te achterhalen.

De installateur had de leidingskoker in de woonkamer reeds geopend. Bel voor 073–204804 Camera inspectie Herentals.

Snel werd duidelijk dat de lekkage zich daar niet bevond. Vervolgens hebben we een rookproef uitgevoerd; met een rookgenerator zijn de afvoerleidingen getest op afwijkingen. Op één plek onder het keukenblok kwam rook door de vloer omhoog. Hiermee was de lekkage snel gelokaliseerd. Na het demonteren van het keukenblok was het voor de installateur mogelijk om de afvoer te repareren. Bel voor 073–204804


Voor de bewoners was het een opluchting dat de lekkage snel getraceerd kon worden zonder extra schade aan te richten. Doordat er een duidelijk lekdetectierapport werd verstrekt, kon de lekkage snel hersteld worden waardoor de schade werd beperkt.

Onze diensten

 • Camera inspectie Herentals
 • Hoge druk ontstoppen Herentals
 • Doche afvoer verstopt Herentals
 • Ontstoppen wastafel Herentals
 • Rioolproblemen Herentals
 • Verstopte douche afvoer Herentals
 • Riool aanleggen Herentals
 • Verstopte toilet Herentals
 • Ontstoppen keuken Herentals
 • Verstopte keuken afvoer Herentals
 • Wc ontstoppen Herentals

Lekkages kunnen door de loodgieter van Camera inspectie Herentals middels diverse technieken worden opgespoord. Hierbij kunt u denken aan thermografie, druktesten, traceergasmetingen, rookproeven en camera-inspecties. Middels deze methoden kunnen lekkages op non-destructieve wijze gelokaliseerd worden. Na het opsporen van de lekkage, adviseren wij uiteraard ook over het herstel ervan. Bel voor 073–204804 Camera inspectie Herentals

Specialist op het gebied van Camera inspectie Herentals. Bel 0020–2184534